Tyto webové stránky jsou určené odborné lékařské veřejnosti!

Neo-Gilurytmal

potahované tablety

Terapeutické indikace:

  • Symptomatické supraventrikulární tachykardické arytmie, které vyžadují léčbu, jako např.: AV junkční tachykardie, supraventrikulární tachykardie při WPW syndromu, paroxysmální síňová fibrilace.
  • Těžká, život ohrožující komorová tachykardie.