Tyto webové stránky jsou určené odborné lékařské veřejnosti!

GLABRIN®

Oční kapky, roztok

2MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartras 2,0 mg, což odpovídá brimonidinum 1,3 mg.

Terapeutické indikace:
Snížení zvýšeného nitroočního tlaku (NT) u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo s oční hypertenzí.
Jako monoterapie u pacientů, kde je léčba topickými beta-blokátory kontraindikována.
Jako doplňková terapie k jiným lékům snižujícím nitrooční tlak, pokud není požadované snížení nitroočního tlaku dosaženo jedním přípravkem.