Tyto webové stránky jsou určené odborné lékařské veřejnosti!

Flumazenil Pharmaselect

0,1 mg/ml injekční roztok

1 ml roztoku obsahuje flumazenilum 0,1 mg.

Terapeutické indikace:
Flumazenil je indikován k úplnému nebo částečnému zrušení centrálně sedativních účinků benzodiazepinů u dospělých, dětí a dospívajících od jednoho roku věku. Je proto používán v anesteziologické praxi a v intenzivní péči v následujících situacích:

Při anestezii:

  • K ukončení hypnosedativních účinků celkové anestézie navozené a udržované benzodiazepiny u hospitalizovaných pacientů.
  • Ke zrušení benzodiazepinové sedace po krátkých diagnostických a terapeutických výkonech u ambulantních a hospitalizovaných pacientů.
  • Ke zrušení bdělé sedace vyvolané benzodiazepiny u dětí ve věku > 1 rok

Během intenzivní péče:

  • Ke specifickému zrušení centrálních účinků benzodiazepinů za účelem obnovení spontánního dýchání.
  • K diagnostice a léčbě intoxikace či předávkování samotnými benzodiazepiny nebo převážně benzodiazepiny.