Tyto webové stránky jsou určené odborné lékařské veřejnosti!

AKISTAN DUO®

oční kapky, roztok

Jeden ml roztoku obsahuje latanoprostum 50 mikrogramů a timololi maleas 6,8 mg odpovídající timololum 5 mg.

Terapeutické indikace
Akistan Duo je indikován u dospělých (včetně starších pacientů) ke snížení nitroočního tlaku (IOP) u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí s nedostatečnou odpovědí na léčbu lokálními betablokátory nebo analoga prostaglandinů.