Tyto webové stránky jsou určené odborné lékařské veřejnosti!

Asicord

1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Terapeutické indikace:

Dospělí
Asicord je indikován ke krátkodobé léčbě (48 hodin) závažného městnavého srdečního selhání v případě, že není účinná běžná udržovací léčba (glykosidy, diuretika, vasodilatancia a/nebo inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory)).

Děti
Asicord je indikován ke krátkodobé léčbě (nejvýše 35 hodin)

  • závažného městnavého srdečního selhání v případě, že není účinná běžná udržovací léčba (glykosidy, diuretika, vasodilatancia a/nebo inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory)
  • akutního srdečního selhání včetně nízkého srdečního výdeje po operaci srdce.