Tyto webové stránky jsou určené odborné lékařské veřejnosti!

Cyrdanax

20 mg/ml prášek pro infuzní roztok

1 ml rekonstituovaného roztoku obsahuje dexrazoxanum 20 mg (jako dexrazoxani hydrochloridum).

Terapeutické indikace:
Prevence chronické kumulativní kardiotoxicity způsobené doxorubicinem nebo epirubicinem užívaný mi u dospělých pacientek s pokročilým a/nebo metastazujícím nádorem prsu po předchozí kumulativní léčbě kumulativní dávkou 300 mg/m2 doxorubicinu nebo předchozí kumulativní dávkou 540 mg/m2 epirubicinu pokud je vyžadovaná další léčba antracyklinem.